Biała Rawska - Gmina miejsko-wiejska - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/biala_rawska

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Białej Rawskiej Plac Kościelny 5

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

 

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA


O g ł a s z aprzetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego

 

  • położenie Biała Rawska Plac Kościelny 5

  • powierzchnia użytkowa lokalu - 31,92 m2

  • uzbrojenie lokalu - energia elektryczna, instalacja wodno- kanalizacyjnaCena wywoławcza czynszu za 1 m2 wynosi 10,38 zł + 22% podatek VAT co stanowi kwotę 331,33 +22% podatek VAT miesięcznie.Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2010 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57 – sala nr 14.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 60,00 zł do dnia 16.09.2010 r. na konto Urzędu Miasta nr 51929100010000072320000110 BS Biała Rawska.


Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotową nieruchomością przed przetargiem. Informacji na temat wynajmowanego lokalu udziela się w Urzędzie Miasta Biała Rawska w pokoju nr 4
tel. (0 46 ) 815 93 77.
Biała Rawska dnia 20.08.2010 r.