Biała Rawska - Gmina miejsko-wiejska - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/biala_rawska

Komunikaty

postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk

Komunikaty | 2010-07-29 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W załączeniu postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk od km 0+500 do km 1+760 dług. 1260 m.

Załączniki