Biała Rawska - Gmina miejsko-wiejska - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/biala_rawska

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

Komunikaty | 2010-06-25 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA

BIAŁA RAWSKA

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do  wydzierżawienia.

 

 

        Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) Burmistrz Biała Rawska.

 

Ogłasza co następuje:

 

I.

 

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do dzierżawy:

1.      nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 3 miasta Biała Rawska oznaczona numerami działek 549/2, 557, 549/8, 550/2, 551/2 o pow. 0,2733 ha.

 

 

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty został w odrębnie sporządzonym wykazie.

 

II.

 

     Wykaz wywieszony został na okres 21 dni tj. w terminie od 25 czerwca do 15 lipca 2010 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57