Bazagmin.pl

Biała Rawska

Dokumenty Strategiczne Gminy Biała Rawska

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Biala Rawska

plan_rozwoju_lokalnego_gminy_biala_rawska.doc

 

Miejscowy Paln Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Miasta Biała Rawska*

uchwala_ix6103biala.doc

 *wszelkie zmiany odnośnie Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego można znaleźć pod adresem: Zmiany

 

 Miejscowy Paln Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Gminy Biała Rawska*

uchwala_nr_xi7803_czi.doc

uchwala_nr_xi7803_czii.doc

uchwala_nr_xi7803_cziii.doc

uchwala_nr_xi7803_cziv.doc

*wszelkie zmiany odnośnie Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego można znaleźć pod adresem: Zmiany