Bazagmin.pl

Biała Rawska

Lotnisko BABSK

TU MOŻE BYĆ LOTNISKO DLA POLSKI

 

Lotnisko w Babsku, dokładnie między Łodzią, a Warszawą -to najlepsza z proponowanych lokalizacji dla Centralnego Portu Lotniczego, szansa dla Polski i regionu. Potwierdzone jest to fachowymi ekspertyzami -m.in. prof. Tadeusza Markowskiego, przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

 

Miejscowość Babsk leżąca w gminie Biała Rawska jest doskonale zlokalizowana geograficznie w centrum kraju, dokładnie między dwoma aglomeracjami: łódzką i warszawską. Na terenie gminy Biała Rawska oraz gmin Kowiesy i Nowy Kawęczyn znajduje się niezamieszkały, niezabudowany, płaski teren o łącznej powierzchni 1,3 tyś. ha. Teren ten położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 Warszawa-Wrocław i Centralną Magistralą Kolejowa, którą można dojechać do stolicy w pół godziny. Opodal będzie przebiegać planowana autostrada A2 wschód-zachód. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń planistycznych dotyczących ochrony środowiska. Starsi mieszkańcy pamiętają, że właśnie tutaj w 1945 roku Rosjanie urządzili z „marszu" lotnisko.
Lokalizacja ta byłaby sposobem zaktywizowania obszarów wiejskich na tych terenach i najlepszą lokalizacją dla Polski splatającą dwie duże aglomeracje łódzką i warszawską.

 

www.lotnisko.uml.lodz.pl