Bazagmin.pl

Biała Rawska

Wzory pism urzędowych

Wzory pism urzędowych

 

Na tej stronie zamieszczamy wzory pism urzędowych
Wszystkie zamieszczone dokumenty są w formacie pdf lub doc

 

Należności należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto:
Bank Spółdzielczy Biała Rawska 85 9291 0001 0000 0723 2000 0080.
Prosimy koniecznie umieszczać dokładny tytuł wpłaty.

 

 

deklaracja__na__podatek__lesny.doc

deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.doc

deklaracja_na_podatek_rolny.doc

informacja__w_sprawie__podatku__lesnego.doc

informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci.doc

informacja_w_sprawie_podatku_rolnego.doc

odpis_aktu_skroconegozupelnego.pdf

wniosek_o_udostepnienie_danych_ze_zbiorow_meldunkowych.pdf

wniosek_o_usuniecie_drzew.doc

zgloszenie_uslug_hotelarskich.doc

wniosek_o_dofinansowanie_zakupu_podrecznikow.doc

wniosek_o_dofinansowanie_pracodawcom_kosztow_ksztalcenia_mlodocianych_pracownikow.doc

 

Ewidencja Działalności Gospodarczej

instrukcja_wypelniania__drukowedg1_edgmw_edgrb_edgrd_edgpopr.pdf

edg1_wniosek_o_wpis_do_ewidencji_dzialalnosci_gospodarczej.pdf

edgmw_dodatkowe_miejsce_wykonywania_dzialalnosci_gospodarczej.pdf

edgrb__informacja_o_rachunkach_bankowych.pdf

edgrd__wykonywana_dzialalnosc_gospodarcza_wg_pkd.pdf

edgpopr1__formularz_do_korekty__pomylek_w_druku_edg1_edgmw_edgrb_edgrd.pdf

 

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_na_nie_prowadzenie_dzialalnosci_gospodarczej.doc

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_na_prowadzenie_dzialalnosci_gospodarczej.doc

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_potwierdzajacego_wznowienie_zawieszonej_dzialalnosci_gospodarczej.doc

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_potwierdzajacego_zawieszenie_dzialalnosci_gospodarczej.doc

 

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_dokonaniu_oplaty_za_alkohol.doc

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_detaliczna_napojow_alkoholowych_powyzej_18_proc.doc

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_detaliczna_napojow_alkoholowych_od_4_5_proc_do_18_proc.doc

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_do_4_5_proc_oraz_piwa.doc 

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojowwalk_podczas_organizacji_przyjec.pdf

 

Ochrona Środowiska

druk_wniosku_na_wycinke_drzew_i_krzewow.doc

wniosek_o_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.doc

zalacznik_do_wniosku_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej__karta_informacyjna_przedsiewziecia.doc