Bazagmin.pl

Biała Rawska

Co i jak w Urzędzie

Najczęściej zadawane pytania

 

 

DOWÓD OSOBISTY

Co jest potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego?
Należy dostarczyć:
• dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 35x45 mm, fotografia twarzy z profilu, bez okularów i nakrycia głowy,
• aktualny (wypisany w roku bieżącym lub nie starszy niż z 2000r), a wydawany bez opłaty skarbowej : odpis aktu urodzenia ( kawaler, panna) lub odpis aktu małżeństwa( żonaty, zamężna, rozwiedziony/rozwiedziona, wdowiec/wdowa)
• Dokonać wpłaty do kasy Urzędu Miasta na własne nazwisko w wysokości 30 zł ( w dniu składania dokumentów)
• Wypełnić druk wniosku o wydanie dowodu osobistego czarnym wkładem.

 

Kto może być zwolniony z opłat administracyjnych za wydanie dowodu osobistego?
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
1. które otrzymały dowód z wadą techniczną lub był sporządzony niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
2. zobowiązanych do wymiany dowodu z powodów administracyjnych ( zmiana nazwy miejscowości, ulicy lub numeru domu),
3. które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
4. przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
5. małoletnich przebywających w domach dziecka.

 

Co zrobić, gdy osoba wymieniająca dowód osobisty nie jest w stanie przyjść do Urzędu ze względów zdrowotnych?

W wyjątkowych przypadkach, gdy najbliższa rodzina nie może dowieźć chorego do Urzędu Miasta urzędnik przyjedzie do domu. Przywiezie przygotowany wniosek w celu złożenia podpisu przez osobę zainteresowaną, a następnie przyjedzie drugi raz z dowodem osobistym w celu pokwitowania odbioru dokumentu.

 

Czy osoby niepełnoletnie mogą otrzymać dowód osobisty?

Tak. Dzieci wypełniają wniosek i odbierają dowód z jednym z rodziców lub z opiekunem prawnym. Dowód osobisty osoby niepełnoletniej jest ważny 5 lat.

 

Czy należy bezwzględnie przestrzegać terminów wymiany dowodów osobistych?

Dowody osobiste należy wymienić zgodnie z harmonogramem, tzn.:
• wydane do 1991 - do 31.12.2005
• wydane do 1995 - do 31.12.2006
• wydane do 2000 - do 31.12.2007
Jednakże w przypadku braku możliwości wymiany terminowej można to zrobić w późniejszym okresie. Przypominamy, że stare dowody po 2007 roku tracą ważność.


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

Co to jest PKD?

Jest to Polska Klasyfikacja Działalności - osoby mające zarejestrowaną działalność gospodarczą zobowiązane są od maja 2004r. do podania kodu PKD i przedmiotu prowadzonej działalności w Urzędzie Miejskim na druku "zmiany w działalności". Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców.

 

NIERUCHOMOŚĆ

 

Podatek od nieruchomości?

Pamiętaj! Jeśli kupisz nieruchomość np. dom, mieszkanie, garaż należy to zgłosić do Urzędu Miejskiego w celu naliczenia podatku od nieruchomości. Powinieneś to zrobić w ciągu 14 dni.

 

PASZPORT

 

Gdzie wymienia się paszporty?

Urząd Miasta nie zajmuje się wydawaniem i wymianą paszportów.
Biuro paszportowe podlega pod Urząd Wojewódzki w Skierniewicach.
Referat Paszportowy w Delegaturze Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Z siedzibą w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 29

Poniedziałek, czwartek: 830 - 1530

Wtorek: 1100 - 17 30

Środa, piątek: 830 - 1430

tel.834 15 57
Tel.: +48 (46) 833-27-83
Tel.: +48 (46) 833 27 59
Tel.: +48 (46) 834 15 41
Tel.: +48 (46) 834 15 42
Tel.: +48 (46) 834 15 79
Fax.: +48 (46) 833-27-83


PESEL, NIP

 

Gdzie odbiera się numer PESEL, a gdzie numer NIP?

• numer ewidencyjny PESEL odbiera się w Referacie Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta
• numer NIP odbiera się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zameldowania