Bazagmin.pl

Biała Rawska

Strefa przemysłowa

Strefa przemysłowa w Białej Rawskiej
( 78 km od Warszawy, 78 km od Łodzi)
Miasto Biała Rawska, Powiat rawski, województwo łódzkie.

ATRAKCYJNA lokalizacja POD INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE
Tereny stanowią obszarowo jeden kompleks, o łącznej powierzchni ok. 60 ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego planowane pod obiekty produkcyjne, usługowe, składy i magazyny.
Teren uzbrojony w wodociąg, kanalizację sanitarną, energię elektryczną. Położony w pobliżu nowoczesnej, wysokowydajnej oczyszczalni ścieków (o wydaj. 800 m3/dobę, z możliwością rozbudowy).
Tereny obecnie użytkowane rolniczo, grunty klasy V i VI.
Dostępność komunikacyjna- 10 km od drogi krajowej nr 8 (Katowicka), przez miasto przebiega droga wojewódzka 725 Rawa Mazowiecka-Grójec.

                                                                                                                                           

                                                                                                                  

                                                      

                               Polska            English           Version      die deutsche    Pоссийская        Versión         Yкраїнська

                               Wersja            Version         Française         Version            Bерсия               Espa               Bерсія