Bazagmin.pl

Biała Rawska

Informacje o gminie

NAZWA:
Biała Rawska
RODZAJ:
Gmina miejsko-wiejska
WOJEWÓDZTWO:
łódzkie
POWIAT:
rawski
GMINA:
Biała Rawska
MIEJSCOWOŚĆ:
Biała Rawska
ADRES:
ul. Jana Pawła II 57
KOD:
96-230
KONTAKT:
(+48 46) 81 59 377
(+48 46) 81 59 444 oraz e-fax 042 29 11 507
NIP:
835-000-41-61
BUDŻET:
21 160 000,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
25 %
OBSZAR:
209 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
12 170 mieszkańców
BURMISTRZ:
WACŁAW JACEK ADAMCZYK
(4846) 8159377
PRZEWODNICZąCY RADY:
Adam Henryk Stępniewski
(4846) 8159131
SKARBNIK:
Maria Kacprzak
(4846) 8159 378
SEKRETARZ:
Stanisław Smolka
(4846) 8159377 w. 111
INFORMACJE:
Urząd Miasta Biała Rawska
tel. (046) 815 93 77
fax (046) 815 94 44
e-mail: umig@bialarawska.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (046) 815 92 39

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
tel. (046) 815 95 64

NIP Gminy: 835-154-37-47
Nr Konta: 85 9291 0001 0000 0723 2000 0080
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
pon-piątek 7.30-15.30
kasa: pon-piątek 7:30-14:30

Burmistrz Miasta przyjmuje w środy w godzinach 9.00-15.00
Z-ca Burmistrza od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00
Sekretarz Gminy od poniedziałku do środy w godzinach pracy Urzędu
Poszczególne referaty od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.