Bazagmin.pl

Bazagmin

Regulamin

Regulamin korzystania z Idcom System – Pakiet Ekonomiczny

 

 1. Definicje

  Bazagmin.pl – Bazagmin.pl Sp. z o.o., 61-626 Poznań, ul. Winogrady 130/2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000100492, posiadającym nadane numery: REGON 634273827 oraz NIP 779-21-69-214.


  Usługa – usługa o nazwie: IDcom System – Pakiet Ekonomiczny, świadczona przez bazagmin.pl.


  Administrator – podmiot korzystający z Usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usługi.


  IDcom System – aplikacja internetowa umożliwiająca Administratorowi samodzielne prowadzenie strony WWW – Pakiet Ekonomiczny.


  Panel administracyjny IDcom System – aplikacja internetowa służąca do zarządzania stroną WWW – Pakiet Ekonomiczny, udostępniona Administratorowi jako część integralna Usługi.


  Panel Administratora - narzędzie do zarządzania usługami bazagmin.pl dostępne po zalogowaniu się przez Administratora pod adresem http://panel.bazagmin.pl


  Regulamin - niniejszy Regulamin Usługi IDcom System– Pakiet Ekonomiczny.


 2. Dostęp do usługi
  1. Aby otrzymać dostęp do Usługi, należy podpisać umowę oraz dokonać płatności w terminie wskazanym na fakturze.
  2. Po podpisaniu umowy, bazagmin.pl prześle na wskazany adres email informacje niezbędne do uzyskania dostępu do Panelu Administracyjnego Usługi oraz Panelu administratora IDcom System, które pozwolą Administratorowi na zarządzanie Usługą.
 3. Prawa i obowiązki Bazagmin.pl
  1. Bazagmin.pl zobowiązuje się do świadczenia Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. W przypadku, gdy okaże się niezbędne, osoby wskazane przez Bazagmin.pl, w szczególności pracownicy Biura Obsługi Klienta, będą upoważnione do dostępu do Panelu administratora IDcom System – Pakiet Ekonomiczny, w celu świadczenia pomocy technicznej.
  3. Bazagmin.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępniania przez Administratora hasła i loginu do Usługi osobom trzecim.
  4. Bazagmin.pl ma prawo publikować informacje o IDcom System – Pakiet Ekonomiczny na wybranych stronach WWW opisujących Usługę, w tym na liście klientów bazagmin.pl.
 4. Funkcjonalność Usługi.
  1. Bazagmin.pl ma prawo rozwijać Usługę oraz wdrażać jej nowe wersje, które mogą poszerzać możliwości Usługi oraz modyfikować zakres funkcjonalności.
  2. Kod źródłowy oraz baza danych IDcom System – Pakiet Ekonomiczny są niedostępne dla Administratora. Wyjątek stanowią wybrane elementy udostępnione do edycji w ramach Panelu administratora:
   1. Systemy:
    • Content Management System (CMS) – dwa poziomy systemu zarządzania treścią i strukturą, dzięki któremu informacje na stronie internetowej można kształtować w prosty i intuicyjny sposób
    • system zarządzania redaktorami
    • system skrótów do najczęściej wykonywanych czynności
   2. Funkcjonalności:
    • projekt graficzny:
     • katalog gotowych szablonów graficznych do wyboru
     • samodzielna wymiana szablonu
    • zdjęcia:
     • galeria zdjęć (dodawanie albumów)
    • kalendarium:
     • kalendarium wydarzeń
     • baner odliczający
    • filmy:
     • lista filmów w technologii YouTube
    • animacje:
     • animacja w technologii Flash w nagłówku strony internetowej
    • wiadomości:
     • lista indywidualnych kategorii wiadomości
    • układ strony głównej:
     • lista aktualności
     • lista aktualności + lista najczęściej czytanych wiadomości
     • lista aktualności + galeria zdjęć + film
     • lista najnowszych wiadomości
     • podstrona z modułu CMS
     • dane urzędu
    • liczniki
     • licznik odwiedzin strony internetowej
     • licznik osób on-line
    • kolorystyka:
     • zmiana kolorystyki grafiki
    • statystyki:
     • statystyki oglądalności strony w technologii Flash (autorskie)
     • statystyki oglądalności strony w technologii Google
    • facebook:
     • wtyczka społecznościowa facebook.com
     • Lubię to!
    • Wyszukiwanie:
     • wyszukiwarka
     • tagi
     • mapa serwisu
    • banery:
     • strefy wyświetlania banerów
     • pasek informacyjny (ruchoma treść)
    • mobilne:
     • wersja mobilna dla telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych
    • dla niedowidzących:
     • zmiana wielkości czcionki
     • zmiana kontrastu
    • inne:
     • tapety na pulpit
     • ekartki
     • okno POP-UP
     • katalog zegarów + imieniny
     • zadaj pytanie
     • księga gości
     • sonda/ankieta
     • newsletter
     • favikona
     • RSS
     • ścieżka linków nawigacyjnych
     • drukuj stronę
     • poleć znajomemu
     • lokalizacja na mapie w technologii Google
  3. Wszelkie treści wprowadzone do IDcom System – Pakiet Ekonomiczny w trakcie instalacji Usługi są treściami przykładowymi i w żadnym wypadku nie należy traktować ich jako wiążące.
  4. Bazagmin.pl oferuje wykonywanie kopii zapasowej danych Usługi zgodnie z postanowieniami umowy. W przypadku przywrócenia kopii zapasowej możliwe jest odtworzenie całego stanu Usługi, tj. odtworzenie bazy danych oraz wszystkich plików składowych IDcom System – Pakiet Ekonomiczny jedynie w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w ramach wykonanej kopii zapasowej.
  5. Elementem integralnym wyglądu IDcom System – Pakiet Ekonomiczny jest nieusuwalna stopka zawierająca informacje pozwalające zidentyfikować Usługę oraz bazagmin.pl, wraz z odsyłaczami do stron wybranych przez bazagmin.pl. Administrator IDcom System – Pakiet Ekonomiczny jest zobowiązany do niepodejmowania działań zmierzających do usunięcia lub ukrycia tego elementu.
 5. Postanowienia końcowe.
  1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi może nastąpić wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku niespełnienia przez Administratora któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, bazagmin.pl ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi przez Administratora IDcom System – Pakiet Ekonomiczny do momentu dopełnienia przez Administratora wszystkich wymogów określonych w Regulaminie i uzyskaniu informacji o tym, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Administratora.
  3. Regulamin świadczenia Usługi wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej bazagmin.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z bazagmin.pl w zakresie świadczenia Usługi.
  4. Bazagmin.pl może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, informując o tym Administratora. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji zmian na stronie internetowej bazagmin.pl i nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Administratora.