Bazagmin.pl

Bazagmin

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

firmy doradcze, szkoleniowe, handlowe, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zainteresowane dotarciem ze swoją ofertą do bazy kilkuset polskich gmin.

Współpraca może przybrać charakter komercyjny lub wymiany barterowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.