Bazagmin.pl

Powiat Słupsk

Przetargi zobacz archiwum

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz-gmina Starogard Gd. - IX tura

Przetargi | 2010-08-19 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK 222/XXXVIII/9/08/05-10 Starogard Gdański 18.08.2010 r. Uczestnicy postępowania Przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”, o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi. ZAPYTANIE 1. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu korygowania przedmiaru stolarki drzwiowej oraz o określenie czy załączone w dniu 18.08.2010r zestawienie stolarki jest ostateczne, ponieważ... więcej...

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz gmina Starogard Gd. - VIII tura

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK 222/XXXVIII/8/08/05-10 Starogard Gdański 18.08.2010 r. Uczestnicy postępowania Przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”, o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi. ZAPYTANIA BUDYNEK WYSTAWIENNICZO – USŁUGOWY (01): 1. Proszę o poprawę pozycji 54 d.2.3 dotyczącą materiału ściennego z bloczków z bet. komórkowego, gdyż jest niezgodna... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 202761-2010 na wykonanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański”

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. Zamawiający wy ał ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji “DAK-BUD” Ltd Spółka z o.o. Ul. Kościuszki 108 83-200 Starogard Gdański Oferta nr 1 została wy ana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów. Zamawiający... więcej...

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz gmina Starogard Gd. - VII tura

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK 222/XXXVIII/7/08/05-10 Starogard Gdański 17.08.2010 r. Uczestnicy postępowania Przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”, o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi. I. Grodzisko i budynek wystawienniczo-usługowy 1. W przedmiarach nie uwzględniono: · Cokolików przy posadzkach ceramicznych ODP.: zostały policzone przy przedmiarze dla materiału... więcej...

Ogłoszenie wyniku postępowania na zakup dziewięciu sztuk zestawów komputerowych, notebooka, czterech sztuk monitorów LCD 19” oraz dwóch sztuk drukarek laserowych A4

Przetargi | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Do postępowania zgłoszono 7 ofert. W wyniku postępowania wyłoniono ofertę nr 6 na kwotę 33243,00 zł, którą przedstawiła firma ZIP Computer „Piotr Gadomski” ul. Kościuszki 55 83-200 Starogard Gdański. Powodem, dla którego wy ano tę ofertę była najniższa cena. W załączeniu protokół z postępowania ... więcej...

Ogłoszenie wyniku postępowania na zakup dziewięciu sztuk zestawów komputerowych, notebooka, czterech sztuk monitorów LCD 19” oraz dwóch sztuk drukarek laserowych A4

Przetargi | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Do postępowania zgłoszono 7 ofert. <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal p.Standard, li.Standard, div.Standard @page Section1 div.Section1 --> W wyniku postępowania wyłoniono ofertę nr 6 na kwotę 33243,00 zł, którą przedstawiła firma ZIP Computer „Piotr Gadomski” ul. Kościuszki 55 83-200 Starogard Gdański. Powodem, dla którego wy ano tę ofertę była najniższa cena. <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal p.Standard, li.Standard, div.Standard p.Tytu1, li.Tytu1, div.Tytu1 @page... więcej...

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz gmina Starogard Gd. - VI tura

Przetargi | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK 222/XXXVIII/6/08/05-10 Starogard Gdański 17.08.2010 r. Uczestnicy postępowania Przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”, o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi. ZAPYTANIA 1. Okna - sposób wykończenia: czy malowane farbą kryjącą , czy z widoczną strukturą drewna, szprosy naklejane na szyby czy między szybowe Odp: -wykończenie z widoczną... więcej...

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz gmina Starogard Gd. - V tura

Przetargi | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK 222/XXXVIII/5/08/05-10 Starogard Gdański 17.08.2010 r. Uczestnicy postępowania Przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”, o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi. ZAPYTANIA 1. Pytanie. Czy w zakresie zamówienia jest przełożenie kolektora tłocznego – ak tej pozycji w przedmiarach. Odpowiedź; Niema potrzeby przekładania kolektora tłocznego.... więcej...

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz-gmina Starogard Gd. - IV tura

Przetargi | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK 222/XXXVIII/4/08/05-10 Starogard Gdański 17.08.2010 r. Uczestnicy postępowania Przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”, o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi. ZAPYTANIA 1. W przedmiarze „Budynek wystawienniczo-usługowy” w poz. 113 jest 12,423 m2 (tylko drzwi Dw3’) a powinno być 35,01 m2 (drzwi Dw3’; Dw5 i Dw7). Czy w ofercie... więcej...

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz-gmina Starogard Gd. III tura

Przetargi | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK 222/XXXVIII/3/08/05-10 Starogard Gdański 16.08.2010 r. Uczestnicy postępowania Przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”, o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi. ZAPYTANIA Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminów wykonania zamówienia np. w przypadku: - wykonywania robót dodatkowych o czas trwania tych robót -... więcej...

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz-gmina Starogard Gd.

Przetargi | 2010-08-16 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK 222/XXXVIII/2/08/05-10 Starogard Gdański 13.08.2010 r. Uczestnicy postępowania Przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”, o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi. 1) Pytanie W udostępnionej dokumentacji nie ma projektu na instalacje teletechniczne. Wycena instalacji teletechnicznej bez dokumentacji jest niemożliwa. Proszę o udostępnienie dokumentacji. Odpowiedź:... więcej...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sporządzenie programu opieki nad zabytkami

Przetargi | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na sporządzenie programu opieki nad zabytkami dla gminy Starogard Gd. Urząd Gminy Starogard Gd. informuje, że zostało zakończone postępowanie na sporządzenie programu opieki nad zabytkami dla gminy Starogard Gd. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz. 759). Na wykonanie zamówienia wy ano ofertę: WGS 84 Polska... więcej...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przetargi | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na sporządzenie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Urząd Gminy Starogard Gd. informuje, że zostało zakończone postępowanie na sporządzenie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.... więcej...

I ustny przetarg nieograniczony na najem boksu handlowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew.

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Miejski w Tczewie

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1516/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 09 sierpnia 2010 r. O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w dniu 15.09.2010 r. o godz. 1000 w sali nr 8 Urzędu Miejskiego w Tczewie zostanie przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony na najem boksu handlowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew. L.p. Położenie nieruchomości Pow. w m2 Ozn. Geod. Opis nieruchomości i sposób zagospodar. Forma oddania nieruchom. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu Wysokość opłat i termin... więcej...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA :Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz - gmina Starogard Gdański

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197817 - 2010 data 23.07.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.. W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.08.2010 r.. W ogłoszeniu powinno... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja drogi gminnej Ciecholewy - Boroszewo

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA GPK – 194239/2010 na wykonanie zadania - „Modernizacja drogi gminnej Ciecholewy – Boroszewo” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 1. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163. Punktacja przyznana złożonym ofertom: Nr oferty Nazwa przedsiębiorstwa Ilość przyznanych p-któw ogółem 1. Roboty... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 168659-2010 na wykonanie zadania „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kręgu

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. Zamawiający wy ał ofertę nr 4 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „NOVA” sp. z o.o. Ul. Leśna 13, Nowa Wieś 83-200 Starogard Gdański Oferta nr 4 została wy ana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów. Zamawiający wykluczył z postępowania... więcej...

Odpoweidzi na pytania wykonawcy do przetargu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Pytanie wykonawcy: Czy zamawiający dopuszcza w miejscu rur PVC Dz = 200 mm i Dz =160 mm klasy N i S (lite) zastosowanie nie gorszych technicznie nie podrażających rur kamionkowych glazurowanych DN 200 mm o wytrzymałości min. FN 40 KN/m i DN 160 mm o wytrzymałości min. FN 34 KN/m, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295, posiadających Aprobatę Techniczną IBDiM dopuszczającą je do stosowania w ciagach komunikacyjnych. Aprobate Techniczną uzyskana zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw z dnia 30.04.2004) ze względu na ich specyficzne właściwości użytkowe,... więcej...

zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd.

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański Numer ogłoszenia: 215307 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41. Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:... więcej...

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY STAROGARD GDAŃSKI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011”

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI o g ł a s z a PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro na „DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY STAROGARD GDAŃSKI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759). 1. Nazwa i adres zamawiającego. Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański 2. Adres strony... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup dziewięciu sztuk zestawów komputerowych, notebooka, czterech sztuk monitorów LCD oraz dwóch sztuk drukarek laserowych A4

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

WÓJT GMINY STAROGARD GD. Zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zakup dziewięciu sztuk zestawów komputerowych, notebooka, czterech sztuk monitorów LCD oraz dwóch sztuk drukarek laserowych A4. 1. Nazwa i adres zamawiającego. Urząd Gminy Starogard Gd. 83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9 2. Określenia trybu zamówienia. Zapytanie o cenę 3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można... więcej...

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w mi Owidz-gmina Starogard Gd.

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK 222/XXXVIII/1/08/05-10 Starogard Gdański 03.08.2010 r. Uczestnicy postępowania Przetargowego Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”. Pytanie 1. Na rys. Z 3.1 są donice detal 5 i detal 1. Nie ma tych detali ujętych w przedmiarach. Nie ma również rysunków tych donic. Proszę o odpowiedź czy ująć w wycenie te elementy. Odpowiedź na pyt. 1. Projekt zagospodarowania i urządzenia... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 199160-2010 na zadanie Wyposażenie sali gimnastycznej w Kokoszkowach

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański 2010-08-03 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR 199160-2010 Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 199160-2010 w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie „Wyposażenie Sali gimnastycznej w Kokoszkowach". Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. I. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. II. Jako najkorzystniejszą ofertę wy ano: FHU PROFI-SPORT Szymański Andrzej, Szymańska Ewa Ul.... więcej...

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański

Przetargi | 2010-07-29 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpęgawsk gmina Starogard Gdański Numer ogłoszenia w BZP: 202761 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 29.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41. Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja... więcej...

Herbarz gminny