Bazagmin.pl

Powiat Słupsk

Przetargi

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz-gmina Starogard Gd. - IX tura

 

GPK  222/XXXVIII/9/08/05-10                            Starogard Gdański  18.08.2010 r.

 

Uczestnicy postępowania

       Przetargowego

 

Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne  zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”,  o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi.

ZAPYTANIE

1.                    Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu korygowania przedmiaru stolarki drzwiowej oraz o określenie  czy załączone w dniu 18.08.2010r zestawienie stolarki jest ostateczne, ponieważ w odpowiedziach udzielonych przez zamawiającego w tym samym dniu 18.08.10r. zamawiający pisze o uwzględnieniu w poz. 113 kosztorysu drzwi DW3 w ilości 32 szt a w załączonym zestawieniu te same drzwi występują w ilości 33 szt.  Wcześniej zamawiający pisze o korygowaniu przedmiaru tylko za pomocą kosztorysu dodatkowego a w udzielonych odpowiedziach dopuszcza korygowanie przedmiaru. Prosimy o załączenie przedmiarów dodatkowych, gdyż zgodnie z zasadami obowiązującymi w prawie zamówień publicznych przy wynagrodzeniu kosztorysowym Wykonawca nie ma prawa samodzielnie dokonywać zmian w kosztorysach, gdyż istnieje obawa, iż oferty staną się nieporównywalne i niemożliwe do oceny co prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania. Ponadto jeśli Wykonawca zamieści kosztorysy różniące się od przedmiarów oferta jako zwierająca błędy kosztorysowe podlega odrzuceniu. Tak więc Wykonawca prosi o załączenie przedmiarów dodatkowych w celu umożliwienia sporządzenia identycznych kosztorysów przez Wykonawców i umożliwienia zachowania zasad uczciwej konkurencji.2.

Odpowiedź;

Faktycznie  podano błędną odpowiedź. Należy skosztorysować ilość zgodną z zestawieniem stolarki . tj   w ilości DW3= 33 szt .

Jednocześnie  wyjaśniamy, iż zgodnie  z  zapisem  pkt. 10   SIWZ  opis  sposobu przygotowania oferty, wszelkie zmiany ilości  robót należy podawać w dodatkowych kosztorysach.  Inwestor udzielając odpowiedzi na pytanie  10 z opublikowane 18.08.2010 w piśmie GPK 222/XXXVII/8/ 0805-10 nie nakazywał  zmiany pozycji przedmiarowej, tylko wskazywał iż dla tej pozycji  właściwa jest ilość 32 szt. co było błędem, ponieważ wg załączonego zestawienia stolarki  winno być 33 szt. i zgodnie z opisem przygotowania ofert  pkt 10 SIWZ oczywistym było umieszczenie różnicy w kosztorysie dodatkowym.

                                                                                                                                             Wójt

Stanisław Połom

 

 

Herbarz gminny