Bazagmin.pl

Powiat Słupsk

Przetargi

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz gmina Starogard Gd. - V tura

GPK  222/XXXVIII/5/08/05-10                                                          Starogard Gdański  17.08.2010 r.

 

Uczestnicy postępowania

       Przetargowego

 

Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne  zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”,  o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi.

ZAPYTANIA

1.      Pytanie.

Czy w zakresie zamówienia jest przełożenie kolektora tłocznego – brak tej pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź; Niema potrzeby przekładania kolektora tłocznego. Widoczna trasa na planie zagospodarowania jest nie aktualna. Kolektor umieszczono w miejscu nie kolidującym z projektowanymi obiektami.

2.      Pytanie

W związku z zapowiedzią Rządu o zmianie  stawki VAT, prosimy o wyjaśnienie, czy zastosowany aktualny na dzień składania podatek VAT będzie zaktualizowany przez Zamawiającego z chwilą wprowadzenia zmian, a co za tym idzie zmieni się wynagrodzenie brutto wykonawcy?

Odpowiedź;  Podstawy istotnych zmian w umowie zawarto w pkt. 18 SIWZ.  W ppkt.2 Jest zapis iż  wynagrodzenie może ulec zmianie  w przypadku zmiany przepisów dotyczących płatności za prawidłową realizacje zamówienia.

3.      Pytanie .

W opisie technicznym rzutu parteru jako wykończenie częśći posadzki przedstawiono kamień a przedmiarach płytki gres. Jaki materiał przyjąć. Jako wykonanie posadzi parteru.

Odpowiedź ; Należy przyjąć wersję z przedmiaru -  posadzki parteru kalkulować  z płytki gres z fakturą imitujące kamień.

4.      Pytanie .

Prosimy o wyjaśnienie n/ w  wątpliwości  dotyczących dokumentacji zamieszczonej na  Waszej stronie ;  

-  Drzwi  Dw 4´ EI30 – czy można przyjąć drzwi stalowe o odporności EI 30 w okleinie drewnopodobnej z ościeżnica stalową ?                                                                                                   - Drzwi  Dw 6´   EI30 – czy można przyjąć drzwi stalowe o odporności EI 30 w okleinie drewnopodobnej z ościeżnica stalową.

Odpowiedź ; Można zastosować  w/ w drzwi o odporności ogniowej stalowe w okleinie drewnopodobnej.

  Wójt

Stanisław Połom

 

Herbarz gminny