Bazagmin.pl

Powiat Słupsk

Komunikaty

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane-Oświetlenie ciągu pieszego Jabłowo gmina Starogard Gd.

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu oświetlenia ciągu pieszego w Jabłowie Gmina Starogard Gdański , na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień których wartość nie przekracza 14 000 euro  (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.)

 
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu „Budowa oświetlenia ciągu pieszego -Jabłowo gmina Starogard Gd.


Zakres robót okreslono w zapytaniu ofertowym- załączniki do ogloszenia

Załączniki

Herbarz gminny