Bazagmin.pl
NAJNOWSZE PRZETARGI OFERTY INWESTYCYJNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień
31 grudnia 2017 08:24 | Urząd Gminy Karsin
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
20 sierpnia 2017 20:05 | Urząd Gminy Skulsk
Ogłoszenie o zamówieniu - Gmina Kochanowice:
18 sierpnia 2017 19:05 | Urząd Gminy w Kochanowicach
Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego
18 sierpnia 2017 14:45 | Gmina Wojcieszów
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Budowa sieci
18 sierpnia 2017 14:21 | Gmina Dmosin
Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy
18 sierpnia 2017 14:09 | Urząd Gminy Mochowo
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi
18 sierpnia 2017 13:21 | Urząd Gminy Szydłowo
Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie
18 sierpnia 2017 13:18 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony nr IZ.271.4.2017 pn.
18 sierpnia 2017 12:47 | Gmina Herby z siedzibą w Herbach
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr
18 sierpnia 2017 12:38 | Urząd Gminy Starogard Gdański
Przetarg nieograniczony: Zaprojektowanie i
18 sierpnia 2017 12:31 | Urząd Gminy Pawonków
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych
18 sierpnia 2017 12:19 | Urząd Gminy Koszęcin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi
18 sierpnia 2017 11:58 | Urząd Miasta i Gminy Wleń
INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU
18 sierpnia 2017 11:49 | Urząd Gminy Starogard Gdański
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym
18 sierpnia 2017 11:38 | Miasto Leżajsk
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
18 sierpnia 2017 11:20 | Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
Informacja o złożonych ofertach i środkach
18 sierpnia 2017 11:14 | Gmina Mirsk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
18 sierpnia 2017 11:06 | Urząd Gminy Kuślin
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA pn. Modernizacja
18 sierpnia 2017 10:20 | Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.41.2017:
18 sierpnia 2017 09:48 | Gmina i Miasto Nisko
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych
18 sierpnia 2017 09:20 | Gmina Ciasna
Informacja o unieważnieniu postępowania.
18 sierpnia 2017 08:32 | Gmina Wólka
Postępowanie BiZ.271.1.17.2017 w trybie przetargu
17 sierpnia 2017 20:12 | Urząd Gminy w Stawigudzie
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - na dostawę
17 sierpnia 2017 18:18 | Urząd Gminy w Strzegowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
17 sierpnia 2017 17:49 | Gmina Czajków

Sprawdź również na Komunikaty.pl

Podział administracyjny

Najpopularniejsze Gminy

Wieści lokalne