Bazagmin.pl
NAJNOWSZE PRZETARGI OFERTY INWESTYCYJNE
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
27 października 2016 14:18 | Gmina i Miasto Nisko
Zapytanie ofertowe - Konserwacja rowu melioracyjnego
25 października 2016 14:27 | Gmina i Miasto Nisko
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
24 października 2016 16:03 | Urząd Miasta Giżycko
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
24 października 2016 15:59 | Powiat lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu lwóweckiego
WIZ.272.1.10.2016 Pytania nr 4 w postępowaniu
24 października 2016 15:56 | Starostwo Powiatowe Bolesławiec
WIZ.272.1.10.2016 Pytania nr 3 w postępowaniu
24 października 2016 15:52 | Starostwo Powiatowe Bolesławiec
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
24 października 2016 14:47 | Zarząd Dróg Powiatowych Nisko
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego
24 października 2016 11:40 | Urząd Gminy Kowale Oleckie
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania
24 października 2016 11:28 | Gmina i Miasto Nisko
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 października
24 października 2016 11:09 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 października
24 października 2016 11:05 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na
24 października 2016 10:43 | Urząd Gminy Ciechanów
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym
24 października 2016 10:27 | Gmina Garbatka-Letnisko
Protokół z udzielenia zamówienia na wykonanie
24 października 2016 09:31 | Urząd Gminy Zakrzewo
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu
24 października 2016 08:05 | Zakład Obsługi Mienia Samorządowego
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21 października
22 października 2016 10:55 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21 października
22 października 2016 10:47 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21 października
22 października 2016 10:35 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA '„Świadczenie
21 października 2016 22:31 | Gmina Mirsk
Przetarg pisemny "Oświetlenie świąteczne
21 października 2016 15:39 | Urząd Miasta Giżycko
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie
21 października 2016 15:23 | Urząd Gminy w Dobrzycy
Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla
21 października 2016 14:54 | Starostwo Powiatowe w Płocku
PRZETARG NIEOGRANICZONY w postępowaniu o
21 października 2016 14:26 | Urząd Miasta Giżycko
Przebudowa dróg gminnych
21 października 2016 14:24 | Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
WIZ.272.1.12.2016 „Zimowe utrzymanie dróg
21 października 2016 13:16 | Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Sprawdź również na Komunikaty.pl

Podział administracyjny

Najpopularniejsze Gminy

Wieści lokalne